| ข่าวประชาสัมพันธ์


22 ก.พ. 61 | ประกาศ เปิดรับบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Click..

1 ธ.ค. 60 | ประกาศ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด มีอยู่ด้วยกัน 7 มาตราการ Click..