| ข่าวประชาสัมพันธ์


09

ม.ค. 62

รายงานประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด

22

ก.พ. 61

ประกาศ เปิดรับบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | รายละเอียด

01

ธ.ค. 60

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด มีอยู่ด้วยกัน 7 มาตราการ | รายละเอียด

| ดูทั้งหมด

| ข่าวกิจกรรม


โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร "อบรมการป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าวโดยใช้สารชีวภัณฑ์"

วันที่ 4 มกราคม 2562 | รายละเอียด

ประชุมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อหารือในด้านปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขและสรุปแผน/โครงการและแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 3 มกราคม 2562 | รายละเอียด

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรค์ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 | รายละเอียด

| ดูทั้งหมด

| ติดตามข่าวสาร


สำนักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดนครสวรรค์

...

นายณัฐชัย พวงสมบัติ

ประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์

...

นายเกียรติศักดิ์ กายสุต

รองประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์ คนที่ 1

...

นายสุทัศน์ ดิษสละ

รองประธานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์ คนที่ 2

...

นางพรหมใจ ประสาทเขตกรณ์

หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร

จังหวัดนครสวรรค์